Werkwijze Kindbelangen

Wij werken volgens de PAT (Parenting Apart Together) methode. Dit is een 9 maanden durende methode waarvan het vertrekpunt samenwerken zonder conflicten is. 


Allereerst wordt een analyse van de beginsituatie gemaakt, waarbij de knelpunten in kaart worden gebracht. Vervolgens wordt gezocht naar een manier van communiceren die werkt voor beide ouders. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat ouders niet rechtstreeks met elkaar in contact zijn, als dat rust in de verstandhouding brengt. Tijdens het gehele traject is er doorlopend aandacht voor het persoonlijke verwerkingsproces van de ouders, zodat zij de scheidingsthema’s kunnen plaatsen en zich weer kunnen gaan richten op de opvoeding van hun kinderen, zonder dat de eigen boosheid of verdriet over niet uitgekomen verwachtingen de boventoon voert.

Belangrijk om voor ogen te houden is dat op ieder moment van het proces de 50/50-regel van kracht is: de ene ouder heeft 50% invloed op- en verantwoordelijkheid voor het resultaat binnen de eigen huishouding en de andere ouder ook. Vervolgens wordt gezocht naar overeenkomsten die al in het ouderschapsplan verwerkt kunnen worden, waardoor extra aandacht gegeven kan worden aan de punten waarover (nog) geen overeenstemming is verkregen.

Bij aanvang van het proces wordt geïnventariseerd door Kindbelangen waar de voorkeuren liggen op het gebied van de communicatie en krijgen beide ouders inloggegevens waarmee zij te allen tijde samen of apart in de beveiligde digitale omgeving kunnen werken aan het ouderschapsplan. De wijze en frequentie van begeleidingscontact zal afhangen van de wensen en hulpvraag van de ouders. Iedere 3 maanden vindt er een voortgangsevaluatie plaats met de ouders, waarbij de voortgang van het ouderschapsplan, het persoonlijk proces van de ouders en de dienstverlening vanuit Kindbelangen wordt besproken.
Wanneer ouders geen computer tot hun beschikking hebben, zoeken we naar alternatieve mogelijkheden om aan de slag te gaan met het ouderschapsplan.

De ambulante begeleiding vanuit Kindbelangen kan plaatsvinden op locatie naar keuze; ouders kunnen hun voorkeur aangeven voor huisbezoeken dan wel een neutrale locatie zoals bijvoorbeeld bij de verwijzer op kantoor.

Gewenste situatie bij afsluiting:
Ouders zijn in staat om adequaat samen in gescheiden toestand de opvoeding en verzorging van hun kinderen op zich te nemen, waarin zij kunnen terugvallen op een pedagogisch verantwoord ouderschapsplan.